თვითმფრინავის კოორდინატებზე დაფუძნებული ღონისძიებები
დეტალები
მეტეოროლოგიურ მონაცემებზე დაფუძნებული ღონისძიებები
დეტალები
სრულიად რუსეთის სახელმწიფო ტირაჟული ლატარეა
დეტალები
სახელმწიფო ტირაჟული ლატარეის შედეგები
დეტალები
ჭადრაკის თამაშებზე დაფუძნებული ღონისძიებები
დეტალები
RB სპორტული ღონისძიებები
დეტალები