დეტალები
JETS&BETS
დეტალები
BINGO BETS
დეტალები
LOTTO BETS
დეტალები
MATCH BETS
მონაცემები უკანასკნელად განახლდა 17.01.2018 03:53:35 (UTC +3:00).
მონაცემთა გასაახლებლად დააწკაპუნეთ "განახლებაზე".
ღონისძიებების შედეგებისანაძლეოს
შედეგები
"ექსპრეს ფსონის"
წესების მიხედვით
ღონისძიება F01 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
729
საჭადრაკო დაფა 02
817
საჭადრაკო დაფა 03
654
საჭადრაკო დაფა 04
515
საჭადრაკო დაფა 05
835
 • 729
 • +
  817
 • +
  654
 • +
  515
 • +
  835
3550
ღონისძიება F02 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
835
საჭადრაკო დაფა 02
755
საჭადრაკო დაფა 03
855
საჭადრაკო დაფა 04
741
საჭადრაკო დაფა 05
693
ღონისძიება F03 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
693
საჭადრაკო დაფა 02
633
საჭადრაკო დაფა 03
717
საჭადრაკო დაფა 04
552
საჭადრაკო დაფა 05
520
 • 693
 • +
  633
 • +
  717
 • +
  552
 • +
  520
3115
ღონისძიება F04 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
520
საჭადრაკო დაფა 02
529
საჭადრაკო დაფა 03
890
საჭადრაკო დაფა 04
764
საჭადრაკო დაფა 05
580
ღონისძიება F05 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
580
საჭადრაკო დაფა 02
781
საჭადრაკო დაფა 03
826
საჭადრაკო დაფა 04
723
საჭადრაკო დაფა 05
680
 • 580
 • +
  781
 • +
  826
 • +
  723
 • +
  680
3590
ღონისძიება F06 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
680
საჭადრაკო დაფა 02
740
საჭადრაკო დაფა 03
591
საჭადრაკო დაფა 04
608
საჭადრაკო დაფა 05
939
ღონისძიება F07 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
939
საჭადრაკო დაფა 02
878
საჭადრაკო დაფა 03
770
საჭადრაკო დაფა 04
680
საჭადრაკო დაფა 05
712
 • 939
 • +
  878
 • +
  770
 • +
  680
 • +
  712
3979
ღონისძიება F08 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
712
საჭადრაკო დაფა 02
773
საჭადრაკო დაფა 03
779
საჭადრაკო დაფა 04
620
საჭადრაკო დაფა 05
668
ღონისძიება F09 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
668
საჭადრაკო დაფა 02
928
საჭადრაკო დაფა 03
697
საჭადრაკო დაფა 04
438
საჭადრაკო დაფა 05
545
 • 668
 • +
  928
 • +
  697
 • +
  438
 • +
  545
3276
ღონისძიება F10 №0038 000010644146

ღონისძიების დაწყების დრო17.01.2018      03:53:32.253  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო17.01.2018      03:53:32.791  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
545
საჭადრაკო დაფა 02
815
საჭადრაკო დაფა 03
688
საჭადრაკო დაფა 04
636
საჭადრაკო დაფა 05
652