დეტალები
JETS&BETS
დეტალები
BINGO BETS
დეტალები
LOTTO BETS
დეტალები
MATCH BETS
მონაცემები უკანასკნელად განახლდა 25.03.2018 02:44:44 (UTC +3:00).
მონაცემთა გასაახლებლად დააწკაპუნეთ "განახლებაზე".
ღონისძიებების შედეგებისანაძლეოს
შედეგები
"ექსპრეს ფსონის"
წესების მიხედვით
ღონისძიება F01 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
816
საჭადრაკო დაფა 02
747
საჭადრაკო დაფა 03
827
საჭადრაკო დაფა 04
704
საჭადრაკო დაფა 05
655
 • 816
 • +
  747
 • +
  827
 • +
  704
 • +
  655
3749
ღონისძიება F02 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
655
საჭადრაკო დაფა 02
546
საჭადრაკო დაფა 03
669
საჭადრაკო დაფა 04
525
საჭადრაკო დაფა 05
901
ღონისძიება F03 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
901
საჭადრაკო დაფა 02
743
საჭადრაკო დაფა 03
665
საჭადრაკო დაფა 04
687
საჭადრაკო დაფა 05
716
 • 901
 • +
  743
 • +
  665
 • +
  687
 • +
  716
3712
ღონისძიება F04 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
716
საჭადრაკო დაფა 02
674
საჭადრაკო დაფა 03
711
საჭადრაკო დაფა 04
691
საჭადრაკო დაფა 05
690
ღონისძიება F05 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
690
საჭადრაკო დაფა 02
698
საჭადრაკო დაფა 03
777
საჭადრაკო დაფა 04
651
საჭადრაკო დაფა 05
932
 • 690
 • +
  698
 • +
  777
 • +
  651
 • +
  932
3748
ღონისძიება F06 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
932
საჭადრაკო დაფა 02
883
საჭადრაკო დაფა 03
584
საჭადრაკო დაფა 04
501
საჭადრაკო დაფა 05
820
ღონისძიება F07 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
820
საჭადრაკო დაფა 02
541
საჭადრაკო დაფა 03
729
საჭადრაკო დაფა 04
598
საჭადრაკო დაფა 05
656
 • 820
 • +
  541
 • +
  729
 • +
  598
 • +
  656
3344
ღონისძიება F08 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
656
საჭადრაკო დაფა 02
844
საჭადრაკო დაფა 03
605
საჭადრაკო დაფა 04
803
საჭადრაკო დაფა 05
742
ღონისძიება F09 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "ერთეული ფსონი კომბინაციაზე" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
742
საჭადრაკო დაფა 02
744
საჭადრაკო დაფა 03
728
საჭადრაკო დაფა 04
663
საჭადრაკო დაფა 05
681
 • 742
 • +
  744
 • +
  728
 • +
  663
 • +
  681
3558
ღონისძიება F10 №0038 000000131695

ღონისძიების დაწყების დრო25.03.2018      02:44:43.158  (UTC +3:00)
ღონისძიების დრო25.03.2018      02:44:43.601  (UTC +3:00)
სანაძლეო "სუპერ ექსპრეს ფსონის" წესებით
საჭადრაკო დაფა 01
681
საჭადრაკო დაფა 02
686
საჭადრაკო დაფა 03
732
საჭადრაკო დაფა 04
706
საჭადრაკო დაფა 05
647